Algemeen Privacy statement

Dit privacy beleid heeft betrekking op de informatie verzameld door de websites van Glazenwasserij Rinie en zijn bedrijfsonderdelen (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende uw bezoek op onze site.

Algemeen

Glazenwasserij Rinie respecteren uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring voeren wij geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onze informatieplicht richting betrokkene(n) uit.

Scope

Deze verklaring is van toepassing op

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Glazenwasserij Rinie verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor de evaluatie van onze dienstverlening schakelen wij meestal een derde partij in. U als betrokkene maakt dan zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Glazenwasserij Rinie. Glazenwasserij Rinie is verwerkingsverantwoordelijke voor álle verwerkingen van persoonsgegevens zoals hieronder genoemd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?

Op de volgende manieren levert u gegevens bij ons aan:

direct via een (digitaal) formulier;
door gebruik te maken van onze diensten en/of producten (door een contract met ons aan te gaan);
door een van onze websites of apps te bezoeken;
door ons te benaderen via sociale media.

Als u een website of app van ons bezoekt,

verwerken wij persoonsgegevens van u. Dit doen we om onze online diensten aan te kunnen bieden, deze technisch te beheren en te verbeteren. Ook analyseren wij de gegevens die we op deze manier verkrijgen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Zo verwerken wij het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.

kunt u online aanvraagformulieren invullen en opmerkingen plaatsen en/of vragen stellen. Wij verwerken uw gegevens zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen. Hiervoor verwerken we mogelijk de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Als u een overeenkomst met ons aangaat,

verwerken wij uw gegevens met als doel de overeenkomst en de daarbij behorende administratie uit te kunnen voeren. De gegevens die wij verwerken zijn: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht.

verwerken we uw gegevens om facturen te kunnen verzenden en betalingen te administreren. Hiervoor verwerken we: NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere relevante gegevens in onze klantenadministratie.

onderhouden we graag contact met u. Per slot van rekening willen we u graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te kunnen beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten, verwerken wij uw NAW- en contactgegevens.

kunt u van ons nieuwsbrieven of aanbiedingen ontvangen, natuurlijk alleen met uw toestemming. We gebruiken uw gegevens om u te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Tevens kunnen we u benaderen op diverse sociale media platforms. Overigens kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden via de link onderaan de e-mail of u kunt uw afmelding per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken de volgende gegevens: e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel uw geslacht (om de correspondentie te personaliseren).

Communicatie via social media

Wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, Youtube en LinkedIn. U kunt via social media contact met ons opnemen. Dan verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om uw vragen te beantwoorden, om u deel te kunnen laten nemen aan acties, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. Hiervoor verwerken wij de volgende contactgegevens: uw (gebruikers)naam (social-ID), adres en e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten,

is het soms nodig om uw gegevens te verwerken. Dit doen we om u goed van dienst te kunnen zijn en om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

en voor het onderhoud, de beveiliging en optimalisatie van onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën kunnen wij persoonsgegevens verwerken en deze analyseren.

Archiefdoeleinden

Voor bovenstaande doeleinden zullen wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk. Soms is het handig om gegevens langer te bewaren. Deze worden dan gearchiveerd op een plek waar slechts een beperkt aantal mensen bij kan.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan vragen wij u van te voren toestemming. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als

u hiervoor toestemming heeft gegeven;
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
de verwerking wettelijk verplicht is;
wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking.
Een van bovenstaande grondslagen is altijd van toepassing.
Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die Glazenwasserij Rinie via de diverse websites verzamelt, worden niet met derde partijen gedeeld. Voor persoonsgegevens die op een andere manier zijn verzameld geldt dat deze alleen met derde partijen worden gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de evaluatie van de dienstverlening door een derde partij.

Daarnaast kan Glazenwasserij Rinie persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die voor doel en in opdracht van Glazenwasserij Rinie uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij zich ook moet houden aan de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Glazenwasserij Rinie hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat, rekening houdend met de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Glazenwasserij Rinie gebruikmaakt van de diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Glazenwasserij Rinie in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Glazenwasserij Rinie bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar onderstaand e-mailadres (zie onderdeel “vragen & contact”). U ontvangt binnen maximaal vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht van ons.

Soms doen zich omstandigheden voor waardoor Glazenwasserij Rinie uw verzoek niet of niet volledig kan uitvoeren. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik social media

Op de websites van Glazenwasserij Rinie zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken. Deze zijn: Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. Glazenwasserij Rinie houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. Glazenwasserij Rinie verstrekt nooit uw persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen, tenzij u daar (schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven.

Statistieken en cookies

Glazenwasserij Rinie houdt gebruiksgegevens bij van de websites voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door Glazenwasserij Rinie gedeeld met derden.

Om het gebruiksgemak van de websites van Glazenwasserij Rinie te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de websites van Glazenwasserij Rinie op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken.

De websites van Glazenwasserij Rinie maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de websites van Glazenwasserij Rinie geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ook worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Glazenwasserij Rinie heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Glazenwasserij Rinie heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het aangepaste privacy statement wordt op de websites van Glazenwasserij Rinie gepubliceerd.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u via mail contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, administratie@glazenwasserijrinie.nl

Dit privacy statement is op d.d. 19-07-2018 vastgesteld.